Internationella Kvinnodagen, You Go Girl And Boy And Hen!!

Idag är en sådan dag som jag tycker är viktig. Det är 8e mars. Det är en viktig dag för att den är en språngbräda i jämställdhetskampen, en dag när åsikter ventileras o orättvisor plockas fram. En dag för kvinnor, män och allt däremellan och utanför att reflektera över könsroller, könsnormer, genus o varför sånt, som man i vanliga fall kanske inte ens ser, händer, för att kunna ha kvar samma tänkande resten av året. Det är en dag att hylla kampen o framstegen som våra far- och morföräldrar fick att ske. En dag att hylla människa för det hen är; människa i första hand o inte kön. Enligt universella dokument är alla människor födda med samma värde, oavsett hur eller vad eller vem man är född till. Hoppas det, inom en snar framtid, kan få genomsyra vårt o alla andra samhällen. Alla är lika mycket värda. Alla har rätt till samma respekt. Det finns ingen förutbestämd mall för hur man ska vara. En människa kan inte vara rätt eller fel. O vad vi har mellan benen (vilket rent krasst inte ens syns eftersom vi den största delen av dagen har kläder på oss) ska inte få sätta gränsen för vad vi kan bli. Så glad 8e mars på er!! Må morgondagen vara mer jämställd än idag!!

RSS 2.0